خبر : پروتکل‌ های بهداشتی در شعب اخذ رأی رعایت شده است - اسپاد نیوز


فرمانده مقابله با کرونا در تهران گفت: گزارش‌های واصله به ستاد مقابله با کرونای تهران، حکایت از رعایت حداکثری پروتکل‌ها در شعب اخذ رأی دارد.