خبر : اعتراضات روزهای گذشته تهران بازداشتی داشته است؟ - اسپاد نیوز


فرمانده ناجا توضیحاتی را در خصوص اعتراضات در روز‌های گذشته ارائه کرد.