خبر : کرونای دلتا مانند آبله مرغان مسری است - اسپاد نیوز


مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها در آمریکا اعلام کرد گونه دلتای کرونا مانند بیماری آبله مرغان مسری…