خبر : شهادت سرباز ناجا با ضربات چاقوی یک شرور - اسپاد نیوز


سرباز دهه هشتادی نیروی انتظامی حین بازداشت یک شرور، بر اثر ضربات چاقو به قلبش، به فیض شهادت نائل آمد.