خبر : جهان ۲ برابر قبل، روزهای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد را تجربه می‌کند - اسپاد نیوز


بر اساس یک تجزیه و تحلیل جهانی، تعداد روزهای بسیار گرم هر سال که دما به ۵۰ درجه سانتیگراد می رسد، نسبت به دهه ۱۹۸۰ دو برابر بیشتر شده است.