خبر : رئیس کانون سردفتران: بخشنامه دادستان درباره برگه سبز خودرو را قبول نداریم - اسپاد نیوز


رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به بخشنامه دادستان کل مبنی بر معتبر بودن برگه سبز به عنوان سند مالکیت گفت: ما این بخشنامه را قبول نداریم.