خبر : ورود سن واکسیناسیون کرونا در کشور به دهه 60 - اسپاد نیوز


حداقل سن ثبت‌نام و دریافت نوبت واکسن کرونا در کشور ۲ سال کاهش یافت