خبر : قنل مشکوک دختر دوستدار حیوانات - اسپاد نیوز


دختر جوان که کارش کمک و درمان حیوانات بود، با دیدن سگی که پایش می‌لنگید تصمیم گرفت او را با خود…