خبر : قتل ناخواسته دوست صمیمی به دست پسر نوجوان - اسپاد نیوز


نوجوانی که در حین درگیری، دوست حامی خودش را به قتل رسانده بود، در دادگاه پای میز محاکمه رفت. این…