خبر : پایان دعوا! مجلس برای مهریه سقف می‌ گذارد - اسپاد نیوز


برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تعیین حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه هستند و می‌گویند طرح آن را تا ۲ هفته…