خبر : اگر در شب واکسن بزنید، جریمه نمی شوید فیلم - اسپاد نیوز


«حسین ذوالفقاری» معاون وزیر کشور گفت: وزارت بهداشت جریمه کسانی را که در ساعات ممنوعه تردد شبانه واکسن بزنند، لغو می‌کند.