خبر : زرشک درخانه خاک می‌خورد - اسپاد نیوز


کاهش فروش، موانع صادراتی و افزایش قیمت تولید علاوه بر اینکه محصول سال قبل را روی دست زرشک‌کاران خراسان جنوبی گذاشته، شرایط را برای فصل جدید برداشت سخت کرده است.