خبر : روایتی از اسرای اردوگاه موصل در جنگ تحمیلی ۸ ساله - اسپاد نیوز


تبریز- محمد صادق غیبی یکی از آزادگان عملیات خیبر از اسرای اردوگاه موصل در جنگ تحمیلی ۸ ساله روایت می کند.