خبر : (تصاویر) جشن هواداران بریتنی اسپیرز - اسپاد نیوز


در پی رهایی بریتنی اسپیرز از سرپرستی پدرش بر امور مالی صد‌ها نفر از هواداران این خواننده به خیابان‌ها آمده و شادمانی کردند.