خبر : رئیس قوه قضائیه: همدلی بین سه قوه در ۴ ماهه اخیر بی نظیر است - اسپاد نیوز


قزوین - رئیس قوه قضائیه همدلی و هماهنگی قوای سه گانه در سه ماهه اخیر را نسبت به ۴ دهه اخیر بی نظیر توصیف کرد.