خبر : حبس ۲ کارگر افغان زیر خاک در حین حفاری - اسپاد نیوز


این حادثه در انتهای روستایی میان گلال خرم آباد رخ داده است و یکی از کارگران در تماس تلفنی زنده بودن…