خبر : نیاز فوری ۷ استان کشور به اهدای خون - اسپاد نیوز


سازمان انتقال خون تاکید کرد که به کمک شبکه ملی خون رسانی، توزیع خون در تمامی استان‌ها مدیریت…