خبر : ادعای باکو درباره فراخواندن سفیر ایران به تهران - اسپاد نیوز


​رسانه های اینترنتی جمهوری آذربایجان در ادامه دسیسه تبلیغاتی سفیر رژیم صهیونیستی در باکو مدعی…