خبر : علت عدم وازیر یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به جاماندگان - اسپاد نیوز


با وجود اعلامهای صورت گرفته از طریق دستگاههای دولتی، همچنان معوقات یارانه نقدی به حساب جاماندگان…