خبر : توصیف سخنگوی شورای نگهبان از اعتراضات اخیر - اسپاد نیوز


سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت ‌شناخته است و ما اعتراض را از…