خبر : افساد فی الارض برای 15 متهم پرونده شهید عجمیان - اسپاد نیوز


رسیدگی به پرونده شهادت شهید عجمیان در کرج کمتر از یک ماه آغاز و اتهام ۱۵ متهم پرونده افساد فی الارض…