خبر : سوزن دوزی بلوچی، لباس سنتی زنان سیستان و بلوچستان - اسپاد نیوز


لباس زنان سیستان و بلوچستان آستین‌های پهن و گشادی دارد که روی آن را با سوزن‌دوزی خاص منطقه خود…