خبر : سردار آزمون: کی‌روش می‌ماند - اسپاد نیوز


آزمون در پاسخ به این سوال که آیا از عملکرد خود رضایت داری؟ گفت:‌ نه. از عملکرد خود رضایت ندارم.