خبر : هوای کرج ناسالم شد - اسپاد نیوز


شاخص کیفیت هوای کرج در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.