خبر : اخطار آخر به مالکان ساختمان‌های بحرانی تهران - اسپاد نیوز


مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با اعلام اخطار آخر به مالکان ساختمان‌های نا ایمن و بحرانی پایتخت از برخورد قضایی در صورت عدم توجه به اخطارها خبر داد.