خبر : انتقاد از طرح دولت برای تغییر استاندارد‌های شاخص آلودگی هوا - اسپاد نیوز


یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تغییر استاندارد‌های شاخص آلودگی هوا برای جلوگیری از تعطیلی مدارس را پاک کردن صورت مساله دانست و گفت که دولت به جای این کارها، قانون هوای پاک را اجرا کند.