خبر : اعطای اینترنت بدون فیلتر به اساتید دانشگاه - اسپاد نیوز


معاون حقوقی وزارت علوم در نامه‌ای از روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها خواست لیست اعضای هیئت علمی خود را برای دسترسی به اینترنت باز به این معاونت ارسال کنند.