خبر : ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور حاکم است - اسپاد نیوز


مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور گفت: شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس محدوده‌های گرماب و…