خبر : (تصاویر) جشنواره انار و خرمالو - اسپاد نیوز


در راستای نقش و اهمیت باغات قصردشت در مدیریت و محیط زیست شهری و معرفی این گنجینه گرانبها ، نخستین جشنواره انار و خرمالوی قصردشت شیراز با حضور شهردار شیراز در محل بوستان شهید رجایی با حضور مردم و مدیران شهری آغاز به کار کرد.