خبر : (تصاویر) اجتماع نوجوانان عاشق مبارزه با اسرائیل - اسپاد نیوز


اجتماع مردمی عاشقان مبارزه با اسرائیل عصر امروز با حضور شهروندان مشهدی و نوجوانان دهه هشتادی و نودی در جوار گلزار شهداء خواجه ربیع برگزار شد.