خبر : (تصاویر) اردوی دانش آموزی در دهه هفتاد - اسپاد نیوز


آژانس عکس ایران:اردو‌های علمی، تفریحی دانش آموزی فصل مشترک نسل‌های مختلف دانش آموزان درایران بوده و هست. این عکس‌های از ذوق و شوق دانش آموزان پسر و دختر در اوایل دهه هفتاد خورشیدی است که توسط مجید سعیدی عکاس آن روز‌های روزنامه ایران به ثبت رسیده است. رنگ، شادی و بازیگوشی ترجمه عکس‌های سعیدی از دانش آموزان دیروز و پدرمادران امروز هستند.