خبر : آخرین قیمت سکه و حبابش! - اسپاد نیوز


۱۲۰ هزار تومان از حباب سکه تخلیه شد و به گفته مدیرعامل بانک کارگشایی حباب ۲۱۰ هز