خبر : رئیس‌جمهوری که بابانوئل شد! - اسپاد نیوز


در حاشیه اصلاحات مالیاتی رئیس جمهور امریکا، سایت کگل این کارتون را منتشرکرد.