خبر : مردم محور تقویت ابعاد فرهنگی و اجتماعی هستند - اسپاد نیوز


امام‌جمعه شهرستان اقلید گفت:مردم هستند که از نظر فرهنگی و اجتماعی در مدار و محور جامعه حضور دارند.