خبر : کشف 100 کرم چندش آور از داخل مژه های زن چینی!! عکس - اسپاد نیوز


زنی که به بهداشت بالشت خود اهمیتی نمی داد بعد از 2 سال درگیر بودن با مشکل چشمانش