خبر : صندوق ذخیره فرهنگیان باید پاسخگوی معلمان باشد - اسپاد نیوز


وزیر آموزش و پرورش گفت: اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان باید مورد بازنگری قرار گرفته و شفاف شود.