خبر : ژامبون درجه یک برابر با قیمت گوشت گوسفندی! - اسپاد نیوز


قیمت یک کیلوگرم ژامبون ممتاز گوشت که در برخی برندها بیش از ۴۰ هزار تومان است با 8