خبر : گرفتاری‌ اقتصاد در تورم ‌آزادسازی نرخ سوخت - اسپاد نیوز


عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه ۹۷ دولت حجم قابل توجه‌ای است