خبر : خالق «باگزبانی» درگذشت عکس - اسپاد نیوز


رابرت گیونز شخصیتی موثر در صنعت انیمیشن آمریکا درگذشت.