خبر : تصاویر: شهری که در انتهای جهان واقع شده - اسپاد نیوز


در جنوبی‌ترین نقطه جهان در آمریکای جنوبی و در کشور آرژانتین، شهری به نام اوشوA