خبر : تصاویر: چهل روز پس از زلزله کرمانشاه - اسپاد نیوز


تصاویر زیر وضعیت زلزله زدگان کرمانشاه را چهل روز پس از زلزله نشان می‌دهد.