خبر : (تصاویر) حرم عبدالعظیم حسنی(ع) در شهر ری - اسپاد نیوز


در روایات متعدّدی نیز برای زیارت حضرت سید الکریم(ع) ثوابی همچون ثواب زیارت حضر