خبر : امروز به روایت تصویر// جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کنسرت ماکان‌ بند و ... - اسپاد نیوز