خبر : Floating Apps (multitasking) v4.3.5 اجرای برنامه ها به صورت شناور در اندروید - اسپاد نیوز


اجرای چندین برنامه به صورت هم زمان و شناور با Floating Apps نسخه فول آنلاک و پچ شده Floating Apps این A