خبر : با این ورزش مرگ را دور خواهید زد - اسپاد نیوز


به نقل از science daily، بررسی‌های اخیر نشان داده است که ورزش قدرتی همچون وزنه زدن، دراز