خبر : نان مصرفی ایرانی ها تا ۳ برابر حد مجاز نمک دارد ! - اسپاد نیوز


اخیرا وزیر بهداشت نسبت به بالا بودن میزان نمک در نان ایرانی  به این دلیل که تا س8