خبر : Everywhere Launcher pro v1.26 - اسپاد نیوز


لانچر Everywhere Launcher تجربه چندوظیفه‌ای جدیدی را به وسیله نوار کناری خود ارائه می‌نماید.