خبر : ۲۰۱۷ بدترین سال در تاریخ مسلمانان روهینگیا بود - اسپاد نیوز


شورای اروپایی روهینگیا روز یکشنبه اعلام کرد: سال ۲۰۱۷ بدترین سال در تاریخ مسلم