خبر : هر فرد شاغل، مخارج چند نفر را تامین می‌کند؟ جدول - اسپاد نیوز


میانگین بار تکفل معیشتی خالص در کشور نشان می‌دهد هر فرد شاغل علاوه بر مخارج زن