خبر : ترامپ شاید به عربستان امکان غنی سازی اورانیوم دهد - اسپاد نیوز


شبکه خبری آمریکایی مدعی شد که شاید دولت آمریکا در عوض ساخت نیروگاه‌های هسته‌